Informatie in vooraf ingevulde aangifte niet altijd juist

De Belastingdienst heeft belastingbetalers opgeroepen om de vooraf ingevulde aangifte altijd goed te controleren. De informatie die de fiscus ontvangt van bijvoorbeeld werkgevers is namelijk niet altijd betrouwbaar.

Zelf verantwoordelijk

Sinds een aantal jaren wordt de aangifte inkomstenbelasting door de Belastingdienst alvast ingevuld op basis van gegevens die door onder meer werkgevers en uitkeringsinstanties worden aangeleverd. De fiscus benadrukt echter dat iedereen zelf verantwoordelijk blijft voor de ingediende aangifte en gat alle ingevulde gegevens daarom goed moeten worden gecontroleerd en zo nodig aangevuld.

Loyalis

Als concreet voorbeeld noemt de Belastingdienst de gegevens over lijfrentepremies die de fiscus heeft ontvangen van verzekeringsmaatschappij Loyalis. De omschrijving en het polisnummer blijken namelijk in een aantal gevallen onjuist te zijn. De fiscus roept belastingplichtigen met een lijfrente bij Loyalis daarom op om de gegevens in de aangifte extra goed te controleren.

Informatie