Aftrekposten voor je belastingaangifte 2017: ondernemer en auto

Gebruik je als ondernemer de auto voor zakelijke ritten? Dan hangt het er voor de fiscus vanaf of je de auto beschouwt tot bedrijfs- of privévermogen.

En om het extra ingewikkeld te maken mag deze keuze verschillen voor de inkomsten- en omzetbelasting. Hoe zit het ook alweer met de auto van de zaak?

Veel ondernemers leggen heel wat kilometers af in hun auto. Hoeveel belasting je over je auto moet betalen of mag aftrekken, is afhankelijk van de vraag of de auto behoort tot het vermogen van je bedrijf of tot je privévermogen.

We zetten de belangrijkste regels voor je op een rij:

Auto: inkomstenbelasting

Ben je ondernemer en gebruik je je auto minder dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden, dan geldt jouw wagen voor de inkomstenbelasting automatisch als een auto van de zaak. Rijd je meer kilometers privé, dan mag je kiezen of je de auto beschouwt als zakelijk of privévermogen.

Privé-auto voor zakelijke ritten

Als je je privé-auto ook voor je bedrijf gebruikt, mag je voor elke zakelijke rit 19 cent per kilometer aftrekken. Dit bedrag geldt ook als je een auto huurt voor je bedrijf.

Privéritten met auto van de zaak

Rijd je een auto van je bedrijf, dan mag je uitgaven voor de auto als kostenpost opvoeren. Gebruik je de auto ook voor privéritten, zoals een bezoek aan vrienden, de boodschappen of en weekendje weg, dan moet je een bedrag bij het inkomen optellen voor privégebruik, de zogeheten bijtelling. Dit is een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

Bijtelling is niet nodig als je het afgelopen jaar minder dan 500 privékilometers hebt afgelegd. Zorg wel voor een sluitende kilometeradministratie om dit aan te tonen.

Betalen: bijtelling

Hoeveel je als bijtelling moet verrekenen hangt af van het type auto, de waarde ervan en de datum waarop het kenteken is afgegeven. Voor auto’s waarvan het kenteken voor het eerst in 2017 is afgegeven, gelden er in twee tarieven: 4 procent voor volledig elektrische auto’s en 22 procent voor alle overige auto’s. Hierbij maakt het geen verschil of de auto rijdt op diesel of benzine.

De normen voor de bijtelling zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt, waardoor steeds minder auto’s in een lagere (lees: gunstiger) categorie vallen. Maar valt jouw auto in verlaagd tarief, dan mag je wel vijf jaar gebruik maken van dat fiscale voordeel.

Is bijvoorbeeld het eerste kenteken van de benzineauto waarin je rijdt in februari 2016 afgegeven en gold voor deze auto toen een bijtelling van 15 procent, dan geldt dat percentage nog tot januari 2021. Daarna wordt een nieuw percentage vastgesteld, volgens de dan geldende normen.

Maar omgekeerd kan ook gebeuren. Vorig jaar is het normale bijtellingspercentage namelijk verlaagd van 25 naar 22 procent. Valt jouw auto in deze categorie en is deze in februari 2016 voor het eerst op naam gesteld, dan moet je tot februari 2021 elk jaar 25 procent van de cataloguswaarde optellen bij je inkomen.

Uitzonderingen

Voor auto’s waarvan het kenteken vóór 1 juli 2012 is afgegeven gelden er andere regels. En voor auto’s die ouder zijn dan vijftien jaar geldt een bijtelling van 35 procent van de waarde van de auto in het economisch verkeer, ofwel de dagwaarde. Je hoeft dan dus niet uit te gaan van de cataloguswaarde.

Auto: btw

Als ondernemer betaal je voor zakelijke uitgaven btw. Deze mag je aftrekken van de btw die je zelf in rekening brengt: voorbelasting genoemd. Hoeveel btw je mag aftrekken, hangt er onder andere van af of je je auto rekent tot je bedrijfsvermogen of je privévermogen.

Auto is van het bedrijf

Als je de auto volledig tot je bedrijfsvermogen rekent, mag je de btw over de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken als voorbelasting, voor zover je de auto gebruikt voor omzet die met btw is belast (daarover later meer).

… wel btw betalen over privégebruik

Als je de auto ook privé gebruikt, moet je over dit privégebruik wel btw betalen. Ritjes van en naar je kantoor vallen hier ook onder. Hiervoor moet je een goede kilometeradministratie bijhouden.

Houd je de ritten niet bij, dan moet voor privégebruik een vast bedrag aan btw betalen: 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto. Dit is de nieuwprijs van de auto, inclusief accessoires, btw en bpm.

Stel je hebt een auto gekocht met een cataloguswaarde van 40.000 euro, inclusief btw en bpm en je hebt de btw op de aankoop, onderhoud en het gebruik van de auto volledig afgetrokken. Gebruik je de wagen ook voor privéritten en heb je geen sluitende kilometeradministratie, dan moet je voor dit privégebruik dus 1.080 euro btw betalen (2,7 procent van 40.000 euro).

Vindt het privégebruik plaats pas na vier jaar nadat je de auto in gebruik hebt genomen, dan geldt een verlaagde bijtelling van 1,5 procent.  Ook als je bij de aankoop van de auto geen btw hebt afgetrokken – omdat je de auto bijvoorbeeld van een particulier hebt gekocht – mag je uitgaan van 1,5 procent btw over het privégebruik.

Koop je de auto later in het jaar, dan moet je de btw naar rato berekenen. Dus als je de auto op 1 juli 2017 hebt aangeschaft, betaal je de helft van het bedrag dat je normaal aan btw zou moeten betalen.

Is een deel van je omzet vrijgesteld van btw, dan mag je dit bedrag evenredig verlagen. Is bijvoorbeeld 25 procent van je omzet niet belast met btw, dan mag je een kwart van het bijtellingsbedrag in mindering brengen.

Auto was al eerder in bezit

Had je al een eigen auto en wil je deze alsnog aanmerken tot auto van de zaak, dan mag je de btw die je hebt betaald bij de aankoop van je auto niet alsnog als voorbelasting aftrekken, want je had de auto al voor je je bedrijf startte. Wel mag je de btw op de kosten voor onderhoud, reparatie en gebruik aftrekken, voor zover je de auto gebruikt voor omzet die met btw is belast.

Zakelijke ritten in privé-auto

Maak je zakelijke ritten in een auto die tot je privévermogen hoort, dan kun je de btw over het onderhoud en gebruik (dus niet op de aankoop) aftrekken, voor zover je de auto gebruikt voor belaste omzet.

Hierbij is het percentage zakelijke kilometers ten opzichte van het totaal aantal afgelegde kilometers leidend. Was afgelopen jaar bijvoorbeeld de helft van het aantal verreden kilometers zakelijk, dan moet je de helft van de betaalde btw aan de garage aftrekken als voorbelasting, ervan uitgaand dat je voor al jouw activiteiten btw in rekening brengt. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Zijn niet alle activiteiten btw-plichtig, dan moet je nog een extra correctie toepassen: de verschuldigde btw mag je naar rato van belaste omzet aftrekken.

Geen kilometeradministratie? Vaste bijtelling

Heb je geen kilometeradministratie bijgehouden voor de zakelijke ritten in je privé-auto, dan mag je alle btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, maar moet je aan het eind van het jaar een correctie toepassen wegens privégebruik. Ook hierbij geldt dan een vast tarief: je moet 1,5 procent van de catalogusprijs van de auto (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Koop je de auto later in het jaar, bereken dan de btw naar rato. Dus als je de auto op 1 juli 2017 hebt aangeschaft, betaal je de helft van het bedrag dat je normaal aan btw zou moeten betalen.

Is een deel van je omzet vrijgesteld van btw, dan mag je dit bedrag evenredig verlagen. Is bijvoorbeeld 25 procent van je omzet niet belast met btw, dan mag je een kwart van het bijtellingsbedrag in mindering brengen.

Keuze zakelijk / privé kan variëren

De keuze ‘zakelijk’ of ‘privé’ mag overigens voor de inkomsten- en omzetbelasting verschillen. Dus als je ervoor kiest om je auto voor de inkomstenbelasting als zakelijk te beschouwen, mag je deze voor de btw onder privévermogen scharen en vice versa. Wil je weten welke keuze voor jou verstandig is, lees dan dit artikel.

Informatie