Accountancy

De secretaresse de jaarrekening laten typen is niet meer nodig. De controller of accountant kan dat tegenwoordig snel en makkelijk zelf doen. Geavanceerde software zorgt voor een koppeling met het boekhoudpakket waardoor de jaarcijfers veel sneller klaar zijn. Dit levert tijdwinst op die de accountant kan benutten voor het nog beter analyseren van de cijfers en hiermee een goed advies aan de ondernemer kan geven.

Uiteraard kijken we niet alleen naar de jaarcijfers van een bedrijf.  De jaarcijfers worden altijd achteraf gemaakt en dan is het te laat om, indien nodig, sturing te geven aan de onderneming. Wij denken actief met de klant mee, zo houden we het budget in de gaten en controleren tussentijds of voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting op het juiste niveau zijn. Daarnaast zijn wij uiteraard ook sparring-partner voor de ondernemer, indien er investeringen of andere belangrijke zaken een rol spelen.

Accountancy – dit kunnen wij voor u doen:

  • Samenstellen van jaarrekeningen
  • Het verzorgen van belastingaangiften (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)
  • Verzorgen deponeringsstukken Kamer van Koophandel
  • Opstellen notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • Maken van prognoses en begrotingen
  • Opmaken accountantsverklaringen

 

Het team
Ons team bestaat uit de volgende medewerkers: